Kontakte des Promotionszentrums Soziale Arbeit

Leitungsgremium (Zentrumsleitung)

Sprecher des Leitungsgremiums (Zentrumsleitung)
Prof. Dr. habil. Michael May
Telefon: +49 611 9495-1320
E-Mail: Michael.May(at)hs-rm(dot)de

Prof. Dr. habil. Monika Alisch
Telefon: +49 661 9640-232
E-Mail: Monika.Alisch(at)sw.hs-fulda(dot)de
Hochschule Fulda

Prof. Dr. Claus Reis
Telefon: +49 69 1533-2831
E-Mail: csreis(at)fb4.fra-uas(dot)de

Der Promotionsausschuss des Promotionszentrums Soziale Arbeit

Vorsitzende des Promotionsausschusses
Prof. Dr. habil. Monika Alisch
Telefon: +49 661 9640-232
E-Mail: Monika.Alisch(at)sw.hs-fulda(dot)de
Hochschule Fulda

Koordinatorin des Promotionszentrums Soziale Arbeit

Dipl.-Soz. Iwona Cissarz
Telefon: +49 611 9495-1126
E-Mail: Iwona.Cissarz(at)hs-rm(dot)de
Hochschule RheinMain